Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Szenctől Tatáig

Főcím
Szenctől Tatáig
Alcím
A piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon : Tanulmányok és források
Szerző
Hegyi Ferenc SchP, Koltai András (sajtó alá rend.), Szekér Barnabás (sajtó alá rend.)
Kiadás helye
Budapest
Kiadó
Piarista Rend Magyar Tartománya
Megjelenés éve
2016
Sorozati cím
Magyarország piarista múltjából
Sorszám
10.
ISSN
1789-1566
ISBN
978-615-80517-2-9
Ismertető

A Magyar Levéltárosok Egyesülete a monográfiák és tanulmánykötetek kategóriájában „az év levéltári kiadványa 2016” díjban részesítette.

Nem irtottak erdőt, nem terjesztették a földmíves kultúrát, abban a nagy munkában sem vettek részt, amely a kereszténységet és vele a nyugati műveltség elemeit hozta hazánkba. Ezt a feladatot … elvégezték azok a rendek, amelyek évszázadokkal korábban kapcsolódtak bele a magyar életközösségbe. A magyar piaristák … a szakoktatás és a gyakorlati nevelés terén úttörők. Ódon rendházaik képtárában néma tisztelettel szemléljük egyszerű szerzetesi alakjukat. … Körzőt, vonalzót, könyvet és fóliánsot szorongatnak a kezükben. Igen, ők a Scriptura duplexeken, Methodusokon, kereskedelmi akadémiai terveken törték inkább magukat. Iskoláik történetének legszebb lapjai közé tartoznak azok, amelyek megörökítik a 18. században … végzett ezirányú munkájukat. (Hegyi Ferenc SchP)

Hegyi Ferenc (1912-1983) piarista négy évtizeden át dolgozott azon, hogy fölkutassa a szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763-1776) és a tatai Studium Cameraticum (1776-1780) történetét. E témában írott hét, kisebb-nagyobb terjedelmű tanulmányát most egy kötetben, forrásokkal, adattárakkal és ábrákkal kiegészítve adjuk közre.

Tartalom:

 • A piarista rend Magyarországon a gyakorlati irányú tanítás szempontjából, 15-19.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum (1763-1776): Arcélek, diákok, pillanatképek, 21-56.
 • A szenci piarista Collegium Oeconomicum könyvtára, 57-68.
 • Adatok a tatai piarista kollégium történetéhez (1765-1780), 69-140.
 • A tatai Studium Cameraticum diákjainak két jeles rajza Mária Terézia budavári palotájáról, 141-155.
 • Koppi Károly merkantilista eszméi és kereskedelmi akadémiai tervezete (1796), 157-164.
 • Klohammer János geometra-hidraula könyvtára, 165-175.
 • Források
  [közte:] Valero Jakab beszéde a szenci Collegium Oeconomicum megnyitásakor, Szenc, 1764. május 7., 187-218.
 • Adattár:
 1. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum tanárai 1764-1780, 245-247.
 2. A szenci Collegium Oeconomicum és a tatai Studium Cameraticum diákjai 1764-1780, 247-266.
 3. A tatai piarista iskola tanárai 1765-1781, 266-268.
 4. A tatai piarista gimnázium filozófiai tagozatának diákjai 1765-1780, 268-278.
 5. A szenci Collegium Oeconomicum tanárainak és diákjainak fönnmaradt rajzai, 279-295.
 6. A szenci kollégium könyvtárából fönnmaradt könyvek, 295-300.

 

Főtéma
Csatolmány Méret
mpm10-hegyiferenc-web.pdf 15.58 MB