Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Könyvajánlók

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 2 oldal: 14 db )
Keresési feltétel: Szerző: Hochmeister, Martin (1767-1837)
Rendezési szempont:
Könyv
Cím:
Die Lektion, Episteln und Evangelien auf alle Sonn und Feyertage des ganzen Jahres, mit beygefügter Passions- oder Leidengeschichte unsers Heilandes
Megjelenés:
Terjedelem:
256 p. 8o (18 cm)
Nyelv:
német
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik non
Példányok:
Többkötetes könyv
Cím:
A‘ folyó és versbéli magyar beszédnek válogatott példáji mellyeket a tanúló ifjúság hasznára öszve-szedegette ...Cserei József....
Megjelenés:
Szeben [Nagyszeben] : nyomtt. Hochmeister Marton... könyvnyomtató által, [1790-1971]
Terjedelem:
2 db 17 cm
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
Kötetek:
Könyv
Cím:
A' magyar, és székely aszszonyok' törvénye, mellyet e' két nevezetü, de egy vérü nemes nemzetnek törvényiből, törvényes szokásiból, végezésiből, birák itéletiből, és más törvény-tudók irásiból egybe-szedett nagy-aitai Cserei Farkas
Megjelenés:
Terjedelem:
XII, 392 p. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
dedikáció (kinek): Haller Karolina
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
B 59
Cím:
Beszédek, a' vallásról és jozanokosságról, mellyek felsőbb parantsolatbol készitettettek és a' ...unitária vallásbéli közönséges 'synati gyülekezet előtt a' t. küküllöi papi kerületbéli Kis-Sárosi nemes unitária szént ecclésia templomában az 1799-dik esztendőben Sz. Iván havának 30-dik és Sz. Jakab havának 1. napjain el-is mondattattak
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : Nyomtattatott Hochmeister Márton betűivel, 1800-ban [1800]
Terjedelem:
[16] fol. 4o (21 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
A fél-hóld küszködék a' két-fejü sassal, méne az ütközet vérrel, tüzzel, vassal... : Méltóságos… gróff Bánffi György… nemes Erdélyi Országa… fő-kormányzójának szívében buzgó alázatos tiszteletét ezekben ajánlya Bethlen Imre Kolosváratt Májusnak 16-dikán 1791-ben
Megjelenés:
Kolosváratt [Kolozsvár] : [typ. Hochmeister], [1791]
Terjedelem:
[2] fol. 4o (21 cm)
Megjegyzés:
Címlap nélküli nyomtatvány. - Nyomda megnevezése Petrik alapján.
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/V.
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
B 75
Cím:
Elegia ...Josepho Mártonfi de Csik Mindszent... Transsilvaniae episcopo... pro festo nominis in debitae venerationis testimonium scripta, et oblata per Franciscum Salesium Bokross... : Anno quo Attonitis popvlis stailes pax avrea soles promisit, stvdiis, rex pie, victa tuis
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Claudiopoli [Kolozsvár] : typis Martini Hochmeister, [1806]
Terjedelem:
8 p. 4o (20 cm)
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik non
Példányok:
Könyv
Cím:
Beszédek a' vallásról és jozan okosságról, mellyek felsőbb parantsolatból készitettettek és a' ...unitária vallásbéli, közönség 'synati gyülekezet előtt a'...küküllői papi kerületbéli Kis-Sárosi ... unitária szent ecclésia templomában az 1799-dik esztendöben Sz. Iván havának 30-dik és Sz. Jakab havának 1. napjain el-is mondattattak, mostan pedig, ugy a' mint el-mondattattak, némely érdemes halgatók által ki-nyomtattattak
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : nyomtattatott' Hochmeister Márton betűivel, 1800-ban [1800]
Terjedelem:
[16] fol. 4o (21 cm)
Megjegyzés:
A két beszéd önálló címlappal jelent meg, de a közös címlap, az őrszó és a kolláció miatt egy kiadvány.
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
Utasitas, melly által a' nagy erdéllyi országi fejedelemség ...Kolo'sváratt ... 1794-ben Szent András havának 11. napján el-kezdetett közönséges gyűlésre öszve-sereglett tekintetes nemes rendgyeinek ki-rendeltt szállások meg-jelentetik
Szerzők:
[ki-adattatott Boér Gergely ... és Szatmári György ... által]
Megjelenés:
[Kolozsvár] : nyomt. Hochmeister Márton..., [1794]
Terjedelem:
[11] p. 4o (21 cm)
Nyelv:
magyar
Példányok:
Könyv
Cím:
Tabella indigitans quartiria pro comitis inclytorum Statuum et Ordinum, inclyti M. Transylvaniae Principatus in L. R. Civit. Claudiopolim pro die 21-ma Decembris anno 1790. indictis et celebrandis consignata
Megjelenés:
Clavdiopoli [Kolozsvár] : typis Martini Hochmeister..., 1790
Terjedelem:
[8] fol. 4o (21 cm)
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/V.
Példányok:
Könyv
Cím:
Gyászos versek, mellyekkel ...Battyáni Ignátz erdélyi püspöknek... 1798. esztendőben nov. 17. napján történt halálát, midön érette halotti ájtatosság tartatnék, a' kolosvári kegyes iskolabéli papság, és az ott tanúló nemes nevendék ifjuság siratta
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Kolosváratt [Kolozsvár] : nyomtattatott Hochmeister Márton betüivel, 1798
Terjedelem:
[15] p. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/III.
Példányok: