Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

Könyvajánlók

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 2 oldal: 11 db )
Keresési feltétel: Szerző: Pécsy Domonkos SchP (1702-1735)
Rendezési szempont:
Könyv
Cím:
Dux ad terram lacte & melle manantem, seu Divinam & humanam sapientiam S. Thomas Aquinas, sub honoribus … Alexandri Karolyi de Nagy-Karoly … panegyrica dictione salutatus anno 1731. die [] mense [] in collegio Nagy-Károliensi Scholarum Piarum ab eodem, ... erecto orante & infra positam conclusionem duodenam defendente ... Leonardo a S. Joanne Nepomuceno ..., sub assistentia ... Dominici a S. Clara...
Megjelenés:
Budae [Buda] : typis Joannis Georgii Nottenstein, 1731
Terjedelem:
[8] fol. orn. 2o (29 cm)
Megjegyzés:
Az előadás időpontja - az egyik példány (R5840 ) kéziratos bejegyzése alapján - 1731. június 19.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/V.
dedikáció (kinek): Károlyi Sándor, nagykárolyi
Csatolmányok:
Példányok:
Könyv
Cím:
Doctorum primas scholasticorum S. Thomas Aquinas, qui profvnda scrvtatvs est, & abscondita prodvxit, Job. 28. c., sub ... honoribus ... Emerici e ... Esterhazy de Galantha ... Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis archi-episcopi ... in archi-episcop. collegio Sancto-Georgiensis Scholarum Piarum panegyrica dictione salutatus orante & infra positam conclusionem duodenam defendente ... Sebastino a S. Ernesto ..., sub assistentia R. P. Dominici a S. Clara, ... anno ut supra mense Martio
Megjelenés:
Posonii [Pozsony] : typis Joannis Pauli Royer, [1732]
Terjedelem:
[6] fol. orn. 4o (29 cm)
Megjegyzés:
Megjelenés éve kronosztichon alapján.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/III.
dedikáció (kinek): Eszterházy Imre (esztergomi érsek)
Példányok:
Könyv
Cím:
Inconcussa religio in Joanne Calybita, Eutropii, principis Romani, filio, honori ... Georgii Ghylany de Lazy .... a ... parvae Nitriensis, cellegii Mattyasovskiani adelescentia, scenice adumbrata : Anno quo nana probe gestas, res CIrCVMDVXerat aetas
Megjelenés:
Posonii [Pozsony] : typis Joannis Pauli Royer, [1721]
Terjedelem:
[4] fol. orn., init. 4o (20 cm)
Megjegyzés:
Eloadás: piarista gimnázium, Nyitra, 1721. - A szerző azonosítása a címlap (R2450 ) kéziratos bejegyzése alapján, Péchy Domonkos SchP 1720-1721-ben a nyitrai piarista iskola parvista osztályának magisztere volt (Léh-Koltai: Catalogus... Bp., 292. ) - Megjelenés éve kronosztichonból. - A darab eloadói között Tapolcsány Pál, késobbi piarista is feltunik.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/VII.
Prónai Antal-Császár Elemér: A kegyesrendiek magyarországi iskoláiban... ItK 1915. 119. - Tévesen Privigyére helyezi a darab előadását.
Kilián, Nyitra, 56. (Privigye, 78. - tévesen)
kolláció: )(4
dedikáció (kinek): Ghillányi György (tinini püspök)
Példányok:
Könyv
Cím:
Scholae Piae magister Aeneas Seu Aeneae in Deos et Patrem Anchisen suspicienda Pietas Honori Purpurato [...] Emerici [...] Csáki de Keresztszegh [...] A Clientibus Scholis Piis Pestiensibus drammatice exhibita Anno quo [1730] : Mutius Scaevola in Scaeva dexter Seu mutii infracta pro patria virtus, Honori itidem Purpurato [...] Emerici [...] Csaki de Keresztszegh [...] In Lucem typo edita vulgata et ex posita. Drammatice vero producta Szegedini 1722
Megjelenés:
Budae [Buda] : Typis Joannis Georgii Nottenstein, [1730]
Terjedelem:
[2] t.fol., [54 p.] 19 cm
Terjesztés:
kötött (fb.)
Megjegyzés:
Szerző neve kézírással feltüntetve a címlapon (P34/3/2 ). A mű két színielőadás színlapját tartalmazza. Az első, nagy méretű címlap, és a mű elején az Argumentum, valamint a végén a Syllabus actorum a pesti piarista gimnázium (Scholae Piae magister Aeneas... című ) 1730-as előadáshoz tartozik. A belső címlap, és az azt követő Argumentum a szegedi piarista gimnázium 1722-es (Mutius Scaevola in Scaeva dexter... című ) előadásához.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Kilián, Pest, 64.
példány irodalma: Kilián, Szeged, 2.
Példányok:
Könyv
Cím:
Clarissimus, & inconcussus ad portas inferi Hannibal, sicvt popvlvs praeparatvs ad praelivm. Joel. 2. v. 5. ... Sive Divus Thomas Aquinas ecclesiae orthodoxae propugnator, ... sub honoribus ... Antonii Bakich de Lack, ... Nitriensis canonici, ... Ladislai Adami Erdödi de Monyorokerék, episcopi Nitriensis ... panegyrice celebratus. Perorante, & infra positas conclusiones menstruales defendente M. Dominico a S. Clara. Sub assistentia R. P. Wenceslai a Purificatione B. V. ... Nitriae ... die 7. Martij
Megjelenés:
Posonij [Pozsony] : Royer, Johannes Paulus (Typ.), [1727]
Terjedelem:
[16] p. orn., init. 4o (21 cm)
Megjegyzés:
Megjelenési év a címlap kronosztichonjából. - Védés: Nyitra, piarista kollégium, 1727. március 7.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Bakich Antal, lacki (nyitrai kanonok)
dedikáció (kinek): Erdődy László Ádám (nyitrai püspök)
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I
Példányok:
Könyv
Cím:
Onomasticon festive recurrens, illustrissimi ... Adalberti ... de Falckenstein, episcopi Csanadiensis, ... patroni gratiosissimi. In tesseram clientalis obsequii a Scholis Piis Szegediensibus quindena conclusionum theologicarum, defendente P. Emerico a S. Joan. Bapt. ... celebratum, praeside R. P. Dominico a S. Clara ...anno 1734, die 11. Maji.
Megjelenés:
Budae [Buda] : Nottenstein, Joannes Georgius (Typ.), 1734
Terjedelem:
[12] p. orn., init. 4o (21 cm)
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Falkenstein Béla (csanádi püspök)
példány irodalma: Petrik 1712-1860/VII.
Példányok:
Könyv
Cím:
Applausus epithalamici illustrissimo domino l. b. Joanni Peterffi ... et ... Evae Pongracz neo-sponsis XIII. Maii feria secvnda ipsivs festi pentecostes* inter festivas nvptiarvm gratias Devoti, atqve consecrati* anno, qvo [1731]
Megjelenés:
[S.l.] : [s.n.], [1731]
Terjedelem:
[12] p. orn. 4o (19 cm)
Megjegyzés:
Évszám kronogramból. - Szerző neve cédulakatalógus alapján, Horányi: Scriptores Piarum... II. 478-480. ezt megerősíti.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Péterffy János
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
Szerzőről: Vinas: Index bio-bibliographicus... II. 148-149.
Szerőről: Horányi Elek SchP: Scriptores Piarum... II. 478-480.
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
P 51
Cím:
Vernale onomasticon illustrissimi ... Adalberti ... de Falckenstein, episcopi Csanádiensis ... patroni gratiosissimi a Schola Thomistica theologorum Szegediensium Scholarum Piarum, ipso festo S. Adalberti in clientalis affectus tesseram propugnata quindena conclusionum, celebratum per P. Eustachium a S. Andrea ... praeside R. P. Dominico a S. Clara, ...
Megjelenés:
Budae [Buda] : Nottenstein, Joannes Georgius (Typ.), 1733
Terjedelem:
[8] p. 4o (19 cm)
Terjesztés:
kötött (papír)
Megjegyzés:
Hivatkozás: Petrik 1712-1860/VII.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Falkenstein Béla (csanádi püspök)
Példányok:
Könyv
Cím:
Tempestas comessationis Epicurreorum ad sobriam Diogenis Trutinam sedata festivae exhilarationi ... Domini Emerici, ... e comitibus Csáky de Keresztszegh, ... archi-episcopi Colocensis ... domino & fundatori clementissimo benignissimo a clientibus minimis Scholis Piis Pesthiensibus drammatice exhibita anno quo: ... 1730
Megjelenés:
Budae [Buda] : typis joannis Georgii Nottenstein, [1730]
Terjedelem:
[8] p. orn., init. 4o (19 cm)
Megjegyzés:
Előadás: Pest, piarista gimnázium, 1730. farsang. - A szerző neve cédulakatalógus és szakirodalom (Prónai Antal-Császár Elemér: A kegyesrendiek magyarországi iskoláiban... ItK 1915. 207. ) alapján, Pécsy Domonkos SchP 1729-1730-ban a pesti piarista gimnáziumban a retorikai és poétikai osztály magisztere volt (Léh-Koltai: Catalogus... Bp., 1998. 292 ). - A darab előadói között Kayser József későbbi piarista és Orczy Lőrinc is felbukkan.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Kilián, Pest, 63.
Prónai Antal-Császár Elemér: A kegyesrendiek magyarországi iskoláiban... ItK 1915. 207.
Petrik 1712-1860/III.
dedikáció (kinek): Csáky Imre
kolláció: )(4
Példányok:
Könyv
Cím:
Orthodoxae, et inconcvssae sapientiae praepositvs maior* Divvs Thomas Aqvinas consilii Angelvs. Honori ... Francisci Mednyanszky L. B. de Medgyes, ... dedicatus. Promotore ... Andrea Leszkovszky, ... Perorante, &infra positas conclusiones menstruales defendente M. Dominico a S. Clara. Praeside P. Clemente a S. Catharina, ... in Sancto-Georgiensi Collegio Scholarum Piarum. Die 7. Martii
Megjelenés:
Posonii [Pozsony] : Royer János Pál (Typ.), [1725]
Terjedelem:
[16] p. 4o (19 cm)
Terjesztés:
kötött (fb.)
Megjegyzés:
Hivatkozás: Petrik 1712-1860/V. - Évszám kronogramból
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Mednyánszky Ferenc (cattarói választott püspök)
Példányok: