Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 2 oldal: 14 db )
Keresési feltétel: Kiadó: Országos Monografia Társ.
Rendezési szempont:
Könyv
Raktári jelzet:
T 69
Cím:
Torontál vármegye
Szerzők:
szerk. Borovszky Samu
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1896-1910]
Terjedelem:
632 p., [1] térk lev. ill. 29 cm
Terjesztés:
kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Lenau Miklós
arckép: Nákó Kálmán
arckép: Mihajlovics József
arckép: Révay Miklós
arckép: Szentkirályi Jenő
arckép: Tallián Béla
arckép: Téry Ödön
arckép: Izabella
arckép: Bárcsay Ákos
arckép: Heissler Donát
arckép: Öttingen Farkas
arckép: Wallis Olivér
arckép: Niczky Kristóf
arckép: Lacy tábornagy, gróf
arckép: Laudon tábornok
arckép: Hadik András
arckép: Rajasics
arckép: Suplyikácz
arckép: Damjanich János
arckép: Statimirovics György
arckép: Knityanin
arckép: Perczel Mór
arckép: Vetter Antal
arckép: Hertelendy József
arckép: Zombori Rónay Jenő
arckép: Dellimanics Lajos
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
T 42
Cím:
Temesvár
Szerzők:
szerk. Borovszky Samu
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1896-1910]
Terjedelem:
[5], V, 294 p., [1] térk. lev. ill. 29
Terjesztés:
kötött
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: János Zsigmond
arckép: Castaldo
arckép: Salm Miklós
arckép: Nádasdy Tamás
arckép: Frigyes Ágost
arckép: Achmet basa
arckép: Zichy Károly
arckép: Vécsey Károly
arckép: Dembinszky Henrik
arckép: Rukavina György
arckép: Berczik Árpád
arckép: Bászel Aurél
arckép: Csajághy Sándor
arckép: Gozsdu Elek
arckép: Pikler Gyula
arckép: Szabolcska Mihály
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
T 42
Cím:
Temes vármegye
Szerzők:
szerk. Borovszky Samu
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1896-1910]
Terjedelem:
463 p., [2] térk. lev. ill. 29 cm
Terjesztés:
kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági űllapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Glattfelder Gyula
arckép: Schlauch Lőrinc bíboros (1824-1902)
arckép: Létits György
arckép: Ambróczy Béla
arckép: Radisics Jenő
arckép: Degré Alajos
arckép: Báró Lo Presti Árpád
arckép: Böhm Lénárd
arckép: Herczeg Ferenc
arckép: Obradovics Dositheus
arckép: Lendl Adolf
arckép: Zrednai Vitéz János
arckép: Capistrán János
arckép: II. Mehmed
arckép: Kinizsi Pál
arckép: Corvin János
arckép: Csáky Miklós
arckép: II. Bajazid
arckép: Mohamed Köprili
arckép: Janovich Sándor
arckép: Ferenczy Sándor
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
Sz 39
Cím:
Szatmár-Németi sz. kir. város
Szerzők:
írták a Szatmár-németi helyi munkatársak
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1908]
Terjedelem:
316 p., [2] térk. lev. ill. 28 cm
Terjesztés:
kötött
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Kiss Áron
arckép: Schlauch Lőrinc bíboros (1824-1902)
arckép: Vajay Károly
arckép: Hunyadi János
arckép: Ulászló
arckép: Miksa császár
arckép: Mihály vajda
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
Sz 39
Cím:
Szatmár vármegye
Szerzők:
írták a szatmármegyei helyi munkatársak
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1908]
Terjedelem:
636 p., [4] térk.lev., [2] t. ill. 29
Terjesztés:
kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Kölcsey Ferenc
arckép: Szendrey Julia
arckép: Teleki Sándor
arckép: Vasváry Pál
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
S 73
Cím:
Somogy vármegye
Szerzők:
szerk. Csánki Dezső
Megjelenés:
Terjedelem:
655 p., [1] térk. lev. ill. 29 cm
Terjesztés:
ISBN kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Csánki Dezső
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Berzsenyi Dániel
arckép: Beksics Gusztáv
arckép: Fodor József
arckép: Festetich György
arckép: Marczali Henrik
arckép: Madarász József
arckép: Széchenyi Imre
arckép: Széchenyi Pál
arckép: Visi Imre
arckép: Zichy Antal
arckép: Xantus János
arckép: Zichy Mihály
arckép: I. Ferdinánd
arckép: Báthory István
arckép: Nádasdi Tamás
arckép: Roggendorf
arckép: II. Szulejmán
arckép: Zrínyi Miklós
arckép: Ali basa
arckép: Zrínyi Miklós a költő
arckép: Herberstein
arckép: Bádani Lajos
arckép: Rabutin
arckép: Veterani
arckép: Heister Sigbert
arckép: Czindery László
arckép: Somsics Pongrácz
arckép: Sárközy István
arckép: Mérey Sándor
arckép: Szegedi Kiss István
Példányok:
Többkötetes könyv
Raktári jelzet:
P 58
Cím:
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Szerzők:
szerk. Borovszky Samu
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1900]
Terjedelem:
29 cm
Terjesztés:
kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : (Magyarország monografiája) : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kötetek:
2 db
Cím:
Kiegészítő adatok:
arckép: Szegedi Kis István
arckép: Nagy Lajos
arckép: Róbert Károly
arckép: Zsigmond király
arckép: Albert király
arckép: V. László
arckép: Mátyás király
arckép: II. Ljos
arckép: Bocskay István
arckép: Thököly Imre
arckép: Sobieski János
arckép: II. Rákóczi Ferenc
arckép: V. Károly, lotharingeni herceg
arckép: Rabutin
arckép: Andrássy István
arckép: Vay Ádám
arckép: Andrássy Miklós
arckép: Caraffa
arckép: Esterházy Pál
arckép: Mária Terézia
arckép: Grassalkovich Antal
arckép: II. József
arckép: Martinovics Ignác
arckép: II. Lipót
arckép: Széchenyi István
arckép: Fáy András
arckép: I. Ferenc
arckép: V. Ferdinánd
arckép: Ferenc József főherceg
arckép: Kossuth Lajos
arckép: Teleki László
arckép: Szentkirályi Mór
arckép: Ragályi Tamás
arckép: István főherceg
arckép: Wesselényi Miklós
arckép: Károlyi István
arckép: Szemere Pál
arckép: Nyáry Pál
arckép: Perczel Mór
arckép: Damjanich János
arckép: Nagy Sándor
arckép: Aulich Lajos
arckép: Klapka György
arckép: Jellasich
arckép: Schlick
arckép: Windisch-Gratz tábornagy
Terjedelem:
491 p., [1] térk. mell.
Példányok:
Cím:
Kiegészítő adatok:
arckép: Katona József
arckép: Petőfi Sándor
arckép: Bulyovszky Gyula
arckép: Hajnik Pál
arckép: Pauer János
arckép: Füredy Mihály
Terjedelem:
577 p.
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
N 78
Cím:
Nógrád vármegye
Szerzők:
szerk. Borovszky Samu
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1911]
Terjedelem:
748 p., [2] térk. lev. ill. 29 cm
Terjesztés:
kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : (Magyarország monografiája) : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Werbőczy István
arckép: Zelenka Pál
arckép: Veres Pálné
arckép: Szilassy József
arckép: Szontágh Pál
arckép: Rózsavölgyi Márk
arckép: Széchenyi György
arckép: Nagy Iván
arckép: Petényi Salamon János
arckép: Ráday Gedeon
arckép: Mocsáry Antal
arckép: Mikszáth Kálmán
arckép: Madách Imre
arckép: Lutter Nándor
arckép: Lisznyay Kálmán
arckép: Kubinyi Ágoston
arckép: Kisdi Benedek
arckép: Kubinyi Ferenc
arckép: Kármán József
arckép: Katona István
arckép: Haynald Lajos
arckép: Hubay Jenő
arckép: Csávolszky Lajos
arckép: Ferenczy Terézia
arckép: Balassa Bálint
arckép: Balassa II. Bálint
arckép: Abonyi Lajos
arckép: Brunszvik József
arckép: Tihanyi Ferenc
arckép: Keglevich Gábor
arckép: II. József
arckép: István főherceg
arckép: I. Ferenc
arckép: I. Lipót
arckép: II. Rákóczi Ferenc
arckép: Forgách Ádám gróf
arckép: Forgách Zsigmond
arckép: Forgách II. Ádám gróf
arckép: Batthyány József György
arckép: Eszterházy Pál
arckép: Miksey István
arckép: Nadányi Miklós
arckép: Koháry István
arckép: Balassa Ferenc
arckép: Esterházy Pál
arckép: Fekete László
arckép: Wesselényi Ádám
arckép: Wesselényi Miklós
arckép: Vadasi Pál
arckép: Koháry István
arckép: Gálánthai Balogh János
arckép: Kossuth Lajos
arckép: Leiningen Károly
arckép: Nagy Sándor
arckép: Windisch-Gratz tábornagy
arckép: Nagy Mihály
arckép: Prónay Mihály
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
K 66
Cím:
Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város
Szerzők:
sorozatszerk. Borovszky Samu
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1896-1910]
Terjedelem:
600 p., [2] térk. lev., [2] t. ill. 29 cm
Terjesztés:
kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : (Magyarország monografiája) : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Beöthy László
arckép: Boncz Ferenc
arckép: Czuczor Gergely
arckép: Csokonai Vitéz Mihály
arckép: Darányi Ignác
arckép: Ghyczy Kálmán
arckép: Jászai Mari
arckép: Jedlik Ányos
arckép: Jókai Mór
arckép: Konkoly Thege Miklós
arckép: Kultsár Kálmán
arckép: Pázmándy Dénes
arckép: Baróti Szabó Dávid
arckép: Szinnyei József
arckép: Thaly Kálmán
arckép: Tóth Lőrinc
arckép: Klapka György
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
H 79
Cím:
Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város
Megjelenés:
Budapest : Országos Monografia Társ., [1906]
Terjedelem:
490 p., [2] térk. lev., [28] t. ill. 29 cm
Terjesztés:
kötött (v.)
Sorozat:
Magyarország vármegyéi és városai : (Magyarország monografiája) : A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / szerk. Borovszky Samu
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
arckép: Ferdinánd, bolgár fejedelem
arckép: Fülöp, coburgi herceg
arckép: Clementina, coburgi hercegnő
arckép: Koháry Ignácz
arckép: Herczeg Koháry Ferenc
arckép: Koháry András
arckép: Koháry Miklós
arckép: Koháry II. István
arckép: Koháry Farkas
arckép: Mailáth György
arckép: II. Rákóczi Ferenc
arckép: Wallenstein Albert
arckép: Bocskay István
arckép: Bethlen Gábor
arckép: Ali pasa
arckép: Illésházy István
arckép: Báthory István
arckép: Wallaszky Pál
arckép: Pongrácz Sándor
arckép: Pongrácz Péter
arckép: Pongrácz Lajos
arckép: Pongrácz István
arckép: Palásthy Pál
arckép: Csepreghy Ferenc
Példányok: