Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 2 oldal: 12 db )
Keresési feltétel: Tárgyszó: szentté avatás
Rendezési szempont:
Könyv
Raktári jelzet:
O 79
Cím:
Lobrede auf den heiligen Joseph von Calasanz Stifter des ...Ordens der Frommen Schulen, als das Fest seiner Heiligsprechung den 27sten Augustmonats 1768 in der königlichen Frey-Stadt Pest mit ... Feyerlichkeit begangen wurde, gehalten von Andras Osiminka, aus der Gesellschaft Jesu Priester...Festun Ofen der geistlichen Rechten öffentlichen Lehrer
Megjelenés:
Terjedelem:
30 p. 4o (22 cm)
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/II p. 952
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
O 79
Cím:
Lobrede auf den heiligen Joseph von Calasanz Stifter des ...Ordens der Frommen Schulen, als die Feyere seiner Heiligsprechung den 24sten Heumonats 1768 in der Kirche... in der bischoeflichen Stadt Waitzen begangen wurde, gehalten von Andreas Osiminka, der Gesellschaft Jesu Priester...Festun Ofen der geistlichen Rechten öffentlichen Lehrer
Megjelenés:
Terjedelem:
[2], 25 p. 4o (22 cm)
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/II.
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
K 30
Cím:
Kristusban szentséges atyánknak és urunknak isteni gondviselésből XIII. Kelemen papanak itélő levele és végzése Isten Annyától Neveztetett Boldog Kalasanctius Josefnek, Kegyes Iskolák szerzete kezdőinek és fundatorának szentek laijstromába lett bé irattatásáról
Megjelenés:
Kalocsán [Kalocsa] : [typ. Scholarum Piarum], [1767]
Terjedelem:
48 p. 4o (21 cm)
Megjegyzés:
Kalazanci Szent Józsefet 1767-ben avatták szentté, így valószínűleg ez évben adták ki a művet.
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/V.
Példányok:
Könyv
Cím:
Fünf Lob-Reden, deren von dem ...Vatter Benedicto XIII. in die Zahl deren Heiligen, ubersetzten lieben auserwöhlten Gottes, Jacobi von der March, und Francisci Solani, Aloysii Gonzagae und Stanislai Kostkae, Peregrini Latiosi, Joannis von Kreutz, Agnetis von Monta Politiano, eben zur Zeit da dero glörwürdigste Ehren-Fest von denen 5. geistlichen ORdens-Ständen allhier in Wienn hochfeyerlich begangen, und jedesmahl aus Metropolotan-Kirchen zu St. Stephan mit einer gewöhnlichen Procession ihren Anfang genommen
Megjelenés:
Wienn im Oesterreich [Wien] : gedruckt und zu finden bey Andreas Heyinger, Universitäts-Buchdrucker, 1727
Terjedelem:
64 p. 4o (20 cm)
Nyelv:
német
Példányok:
Könyv
Cím:
Dicsőséges Szent Calasanctius Jósefnek Az ahétatos oskolák szerzete alkotójának nagy érdemű jóságirul sommás beszéd, melly az úijonnan tartandó szentek közé számláltatásának alkalmatosságával élő nyelvvel mondattatott t. n. veszprémi káptalan templomában t. p. Deső Bernárd ... által, Kiss Aszszony havának 27. napján 1768. esztendőben
Megjelenés:
Kalocsán [Kalocsa] : [Piarista nyomda], 1769
Terjedelem:
42 p. 4o (20 cm)
Terjesztés:
fűzött
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I p. 524
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
E 71
Cím:
Istent dicsőítő Calasanctius Szent József az az rövid beszéd mellyet élő nyelven e szentnek tiszteletére mondott egy püspöki Vácz megyébül lévő plébános : midőn maga szerzőjének a' mennyei szentek lajstromába számláltatását czímeres pompával üllené, az ahétatos iskoláktúl neveztetett azon város béli szerzetes ház tulajdon templomában : azon püspöki város egész tanátsának községes költségével : 1768dik esztendőben Szent Jakab havának 24dik Napján
Megjelenés:
Kalocsán [Kalocsa] : [Érseki ny.], 1768
Terjedelem:
25 p. 21 cm 4o
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/V p. 223
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
P 47
Cím:
Ehrenrede auf den heiligen Stifter des preiswürdigsten Ordens der Frommen Schulen Joseph von Calasanz als achtägige Feyer seiner Heiligsprechung den 27sten Augustmonats 1769. In der Kirche der Wohlehrwürdigen Väter des gemeldten Ordens in der Bischöflichen Stadt Neutra beschlossen wurde
Szerzők:
Gehalten von Karl Paur der Gesellschaft Jesu Priester, und in der Domkirche der königlichen Freystadt Tyrnau gewöhnlichen Sonntags-Prediger
Terjedelem:
[24] p. 21 cm 4o
Nyelv:
német
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
J 43
Cím:
Kázanj o Swatém Jozefowy Kalasanském od Matky Bozskég : Když sa Slawnost wyhlásenj za Swatého w Kostole Pobožných Sskol w Nittre wykonáwala. Roku 1769. Dne 21. Augusta
Szerzők:
Skrze Jozefa Janowskyho, farára Nagy - Manyánského Powěděné
Megjelenés:
W Trnawe : Witysstěné w Impressy Kollegi Akademického, Towaryšstwa Gezissowého, [1769]
Terjedelem:
[40] p. 21 cm 4o
Megjegyzés:
Imprimatur: S Dowolenjm Wrchnosti
Nyelv:
szlovák
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/II p. 265
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
E 32
Cím:
Lob- und Ehrenrede an dem Fest der Heiligsprechung des glorreichen Josephi Calasanctii Stifters des Ordens der frommen Schulen in der Kirche der wohlehrwürdigen Priestern des gemeldten Ordens in der Bischöflichen Stadt Neitra gehalten den 21sten Augustmonats 1769
Szerzők:
von hochwürdigen Herrn Joseph von Ehrenberg
Megjelenés:
Terjedelem:
[16] p. 20 cm 4o
Nyelv:
német
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I p. 589
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
B 82
Cím:
Az isteni és felebaráti szeretetben égig fel nevelkedő boldog fiú, ditsőséges Kalasantziai sz. Josefnek ditsérete : Mellyet, Midőn a' többi ditsőült Szentek számában való be vételét, nyoltz napi buzgó ájtatossággal ünneplene N. és N. Püspöki Nyitra Városa : E' folyó ezer hét száz hatvan kilentzedik esztendőben, kis Aszszony Havának huszonkettődik napján Tisztelendő PP. Piaristák Templomában
Szerzők:
P. Bors Daniel Első Remete Szent Pál szerzetese élő nyelven hirdetett
Megjelenés:
Nagy-Szombatban [Nagyszombat] : A' Jesus Társasága Akadémiai Kollégiumnak Betőivel, M.D.CC.LXXII. [1772]
Terjedelem:
[28] p. 21 cm 4o
Nyelv:
magyar
Példányok: